Перші результати експерименту з апробації моделі змішаного навчання

12 грудня у Сумському державному університеті учасники експерименту з апробації моделі змішаного навчання в осінньому семестрі представили перші результати з реалізації експериментальних моделей.

Експеримент в СумДУ започатковано з метою підвищення ефективності аудиторної та самостійної роботи студентів, оптимального поєднання класичних педагогічних підходів з технологіями E-learning. На період осіннього семестру для участі в експерименті було визначено п’ять дисциплін і залучено вісім викладачів.

Кожна із запропонованих учасниками моделей спрямовувалася на підвищення ефективності аудиторної роботи викладача і студентів, а також на організацію самостійної роботи студентів з використанням електронних навчальних ресурсів і соціальних мереж.

З метою вдосконалення аудиторних занять викладач кафедри загальної хімії Світлана Борисівна Большаніна пропонувала студентам попереднє самостійне опрацювання навчального матеріалу з дисципліни “Загальна хімія” за допомогою електронних ресурсів (лекції, тести, відеоролики дослідів, віртуальні лабораторні роботи), розміщених на ресурсі Mix СумДУ  (https://mix.sumdu.edu.ua/).

Група викладачів кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії Людмила Іванівна Гребеник, Людмила Олександрівна Прімова, Інна Валентинівна Чорна, Наталія Миколаївна Іншина на заняттях з клінічної біохімії впроваджували ідеї кейс-методу (дослідження проблеми, запропонування шляхів її вирішення, вдосконалення), що передбачало попередню підготовку студентами презентацій до кейсів з використанням ресурсу OCW СумДУ  (https://ocw.sumdu.edu.ua/). Обговорення кейсів здійснювалося на практичному занятті через рольовий перерозподіл студентів на групи «Доповідач», «Опонент» та «Резензент».

Викладач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Олена Володимирівна Купенко пропонувала студентам першого курсу з дисципліни «Теорія та історія соціальної роботи» до початку аудиторних занять самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, за результатами чого студенти формулювали питання у facebook і складали інтелект-карти. Відповідно форми роботи студентів і викладача на аудиторних заняттях трансформувалися.

Для збільшення часу роботи студентів з пацієнтом під час практичних занять «Сучасні методи генетичної діагностики» викладач кафедри педіатрії Вікторія Олександрівна Петрашенко зробила акцент на самостійному опрацюванні певної частини навчального матеріалу та онлайн-тестуванні з використанням відкритого освітнього ресурсу OCW СумДУ.

Викладач кафедри комп’ютерних наук Сергій Павлович Шаповалов для експерименту використовував модель «Перевернутий клас» для практичних занять з математичної логіки та теорії алгоритмів. Студенти самостійно опрацьовували матеріал за допомогою ресурсу Mix СумДУ, а на практичних заняттях разом із викладачем обговорювали питання у формі рольової гри «Доповідач – Опонент».

Усі заняття проходили у відкритому режимі для обміну досвідом з іншими викладачами.

По завершенню осіннього семестру серед студентів, які вивчали експериментальні дисципліни, було проведено опитування. 85 відсотків опитуваних відповіли, що відтепер надають перевагу змішаній формі навчання. Результати опитування доступні за посиланням http://bit.do/expchart1.

Нині триває прийом заявок на весняний семестр 2017-2018 навчального року. Нагадуємо, що експеримент триватиме до 2019 року.