Чим є і чим не є змішане навчання

4 березня 2016 р. | Кліффорд Максвелл

https://www.blendedlearning.org/what-blended-learning-is-and-isnt

Минулого літа я взяв участь у семінарі на освітній конференції, де модератор запитав учасників дискусії: “Як ви можете визначити змішане навчання?”. Питання модератора виникло з практичної точки зору: існує широкий набір освітніх термінів, що включають метод проектів, змішане навчання, персоналізоване навчання та онлайн-навчання. І тому важко розмежувати те, що є змішаним навчанням, а що не є змішаним навчанням.

Тим не менш, я був розчарований цим питанням, тому, що воно передбачало, що кожен учасник конференції матиме своє уявлення про те, що означає змішане навчання. Без універсального визначення змішаного навчання не може існувати спільної мови, за допомогою якої  в освітньому полі можна було б описувати це явище або розглядати його можливості та виклики.

Явище змішаного навчання має своє коріння в онлайн-навчанні і являє собою фундаментальні зміни в діяльності викладача та студента, які оптимізують навчання для кожного студента таким чином, яким ніколи не зможе традиційне навчання. Незважаючи на те, що освітні заклади використовували комп’ютери та технології деякий час, до недавнього часу зазвичай ці засоби не використовували, щоб надати студентам справжнє “поєднання” навчання, яке надає їм певний елемент контролю над їх навчанням.

Визначення змішаного навчання складається з трьох частин, описаних нижче:

1. Частково – онлайн-навчання

По-перше, змішане навчання – це будь-яка формальна освітня програма, за якою студент навчається частково онлайн з деякими елементами контролю зі свого боку – студент контролює час, коли навчатися, місце, спосіб та / або темп.

Найважливішими у цьому визначенні є слова “онлайн-навчання  з деякими елементами контролю з боку студента”. У змішаному навчанні студенти навчаються частково через Інтернет. Це не означає використання будь-яких цифрових додатків, таких як графічні онлайн калькулятори або Google Документи.  Навчання в режимі онлайн означає  перехід від навчання “віч-на-віч” до онлайн-навчання, що передбачає використання навчальних матеріалів, розміщених в мережі Інтернет.

Контроль з боку студента має вирішальне значення, інакше змішане навчання нічим не відрізнятиметься від навчання, в якому викладач поширює розклад занять для студентів через електронну дошку в мережі Інтернет. Технології, що використовуються для онлайн-навчання, повинні переводити навчальні матеріали та процес навчання під контроль студента, щоб принаймні таке навчання кваліфікувалося як змішане з точки зору студента. Змішане навчання це не просто використання цифрових засобів викладачем. З точки зору студента, це може бути просто контроль за темпом навчання – можливість студента під час роботи з онлайн-матеріалами вільно та у будь-який час зупинитися, повертатися назад або пропускати пункти. Але частіше онлайн-навчання пропонує й інші види контролю з боку студентів. У деяких випадках студенти можуть вибрати час, протягом якого вони будуть навчатися в Інтернеті; спосіб, яким вони хочуть вивчати матеріали, або навіть місце, де вони хочуть навчатися онлайн: чи традиційно в приміщенні навчального закладу, чи будь-де в іншому місці.

2. Частково – контрольоване навчання в навчальному закладі

Друга частина визначення змішаного навчання полягає в тому, що студент навчається, принаймні частково, в спеціальному навчальному закладі. Іншими словами, студент фізично відвідує навчальний заклад для очних занять з викладачами.  Змішане навчання означає, що студенти мають принаймні частину навчального плану виконати не вдома, а у навчальному закладі згідно розкладу.

3. Комплексний навчальний досвід

Третя частина визначення полягає в тому, що навчально-пізнавальна діяльність кожного студента в рамках вивчення курсу має забезпечити комплексний досвід навчання. Це означає, що якщо студенти вивчають американську історію за допомогою змішаного навчання, онлайнові та особисті компоненти поєднуються, щоб забезпечити комплексний курс. І це зовсім не означає, що студенти вивчають деякі теми в Інтернеті, а потім повертаються до навчальних аудиторій, щоб повторювати їх віч-на-віч викладачу. Щоб запобігти такому неефективному способу навчання, у змішаному навчанні використовують комп’ютерні бази даних для відстеження прогресу і результатів навчання кожного студента. Завдяки цьому розробляються програми для потрібного рівня знань і розкриття теми, незалежно від того, чи є навчання в режимі онлайн, “один на один” або у невеликій групі. Ключова ідея полягає в тому, що змішане навчання передбачає фактичне “поєднання” будь-яких форматів і способів у процесі навчання.

Застосування визначення

Давайте спробуємо використати це визначення в гіпотетичній ситуації, щоб побачити, чи є цей приклад змішаним навчанням.

Трейсі є вчителем лінгвістики, який розмістив всі свої навчальні плани, завдання та тести в Інтернеті, щоб студенти могли отримати доступ до них як вдома, так і в університеті. Університет Трейсі нещодавно впровадив програму “один на один”, відповідно до якої кожен студент має доступ до персонального комп’ютера.  Під час заняття Трейсі та всі її студенти використовують свої пристрої для вивчення окремого фрагменту тексту разом. Після обговорення тексту Трейсі пропонує студентам перейти до  Google Документу, де кожен пише власну згоду чи незгоду з темою та ідеєю тексту. Протягом цього часу Трейсі контролює роботу аудиторії, що студенти займаються відповідними завданнями,  а також відповідає на питання, що у них виникають.

Чи використовує Трейсі змішане навчання у своєму курсі?

Ні. І давайте обговоримо чому:

  •  Публікуючи всі навчальні матеріали в Інтернеті, Трейсі просто використовує Інтернет, щоб розміщувати інформацію, а не навчати змістовній частині курсу чи викладати цей матеріал.
  • Той факт, що університет Трейсі використовує програму “один на один”, не має значення при розгляді питання змішаного навчання. “Один-на-один” не є синонімом змішаного навчання, оскільки це не означає зміну способів навчання  та не надає можливості контролю студентом свого навчання. Хоча використання студентами гаджетів може бути вирішальним елементом змішаного навчання, проте, якщо вони не використовуються правильно,  самі гаджети можуть бути легко використані для підтримки традиційного навчання (як у випадку Трейсі).
  • Студенти Трейсі використовують персональні гаджети для читання та письма, але вони рухаються однаково та одночасно, виконуючи одні й ті ж самі завдання, не контролюючи самостійно свій час, місце, спосіб чи темп навчання.
  • Використання студентами Трейсі Google Документів для навчання нічим не відрізняється від того, якби вони писали ручкою чи олівцем на папері.

Трейсі застосовує “високотехнологічне навчання”, а не змішане навчання. Високотехнологічне навчання має риси традиційного навчання, що вдосконалюється завдяки використанню сучасних технологій. Таке навчання включає в себе електронний розклад, цифрові та оцифровані підручники, навчальні матеріали онлайн, Документи Google, віртуальну реальність тощо. Ці інструменти можуть покращити навчальний процес, але принципово не змінюють його і не надають студентам певний елемент управління.

Розуміння змішаного навчання як моделі навчання, яка надає студентам певні елементи контролю за вивченням і можливості персоналізувати навчання, дозволить викладачам застосувати у своїх навчальних закладах справжнє змішане навчання.

Більше інформації за посиланням:  https://www.blendedlearning.org/