Апробація моделі змішаного навчання на заняттях з клінічної біохімії

У рамках експерименту з розроблення та апробації університетської моделі змішаного навчання доценти кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії Медичного інституту (Гребеник Л.І., Прімова Л.О., Чорна І.В., Іншина Н.М.) розпочали роботу з впровадження моделі змішаного навчання на курсі клінічної біохімії.

Модель, яку запропонували викладачі, передбачає поєднання двох загальноприйнятих моделей змішаного навчання «Flipped Classroom» та «Flex». Запропоновано поєднати самостійну роботу вдома, для якої забезпечується зворотній зв’язок із тьютором, та аудиторну роботу,  під час якої студенти висловлюють свою думку, відповідають на запитання одногрупників та мають можливість виразити себе у різних «ролях».

На практичних заняттях з клінічної біохімії впроваджуються основні ідеї кейс-методу з представленням результатів підготовки до заняття і  використанням елементів едьютейнмента («Edutainment») шляхом рольового перерозподілу студентів на групи «Доповідач», «Опонент», «Рецензент».

Своїми враженнями поділилися студенти групи ЛС-421, які стали першими, хто апробував модель змішаного навчання при вивченні курсу клінічної біохімії: «Це було цікаво, пізнавально, по-новому. Вже з першої хвилини пари починалася інтрига… «Доповідач», «Опонент», «Рецензент»… Ким ти будеш сьогодні? Вдома при підготовці до практичного заняття ми не знали, яку «роль» кожен з нас буде «грати» на практичному занятті при представленні результатів своєї підготовки. Завжди є бажання бути кращим. Саме тому електронні ресурси допомагали нам швидше наблизитись до бажаного результату. Даний вид практичних занять зміг зацікавити, змусив з іншого боку «подивитися» на клінічну біохімію – дав змогу з практичної точки зору нашої майбутньої професії зрозуміти необхідність ефективного використання теоретичних знань з предмету відповідно до конкретних клінічних ситуацій (кейсів)» (староста групи ЛС-421 Рудика О.) .

Усіх, хто бажає відчути атмосферу нової ідеї, запрошуємо на практичні заняття з клінічної біохімії, розклад яких розміщується у «Календарі Подій» на сайті експерименту з апробації змішаного навчання (http://exp.sumdu.edu.ua/#calendar).